Корабно агентиране и бункeроване на речни кораби по долното течение на Дунав.
 

Точки
на бункероване

Порт Русе
Пристанище Видин
61 миля

Бункероване в Порт Русе

Предлагани продукти

Място на бункероване

Повече за услугата

Порт Русе

Бункероване в Пристанище Видин

Предлагани продукти

Gasoil 10ppm (EURO 5)
Lubricants - всички видове (по заявка на клиента)

Място на бункероване

Понтон №1, Пристанище Видин - Център

Повече за услугата

Порт ВИДИН

Бункероване в 61 миля

Предлагани продукти

61 миля

 

Място на бункероване

Повече за услугата

61 миля

© 2011 Космос Енерджи ЕООД Корабно агентиране и бункeроване на речни кораби по долното течение на Дунав.. Web design by Informano