Корабно агентиране и бункeроване на речни кораби по долното течение на Дунав.
 

Бункероване на кораби по Дунав

Корабно бункероване, бункировка по Дунав

Бункероване (bunkering) - Технологичен процес, който се състои в зареждане и презареждане на плавателни съдове с въглеводороди - горива и смазочни материали. Това е една динамична и отгооворна дейност, пряко свързана с международната търговия, речното плаване и природната среда. 

 

Космос Енерджи е един от основните бункер-оператори за Българският участък на река Дунав. Основните зони за опериране са пристанищата Русе и Видин, както и Миля 61 (61 Mile) - Украйна. През лятото на 2012 година Космос Енерджи откри нов терминал за бункероване в гр. Енс (Enns), Austria, km 2112. 

Космос Енерджи предлага Дизелово Гориво MDO (Marine Diesel Oil), 10 ppm (Part per Milion) - Европейски Стандарт EURO 05. Предлагаме и голям асортимент от машинни, двигателни, хидравлични и индустриални смазочни материали

Понтонните и плавателните средства, извършващи дейността, са оборудвани с всички необходими технически средства за пожарна безопасност. Работните екипи са високо квалифицирани. Обръща се особенно голямо внимание на Опазването на околната среда.

 

За да получите детайлна информация за всяко от оперираните пристанища, моля посетете рубриката "Точки на Бункероване".
За да направите заявка за Бункер или желаете да получите допълнителна информация,моля свържете се с централният офис на Космос Енерджи-Варна : тел: +359 52 622 274, 600 232 или попълнете Онлайн Формуляра. Ние ще се свържем с Вас веднага след получаването му.
© 2011 Космос Енерджи ЕООД Корабно агентиране и бункeроване на речни кораби по долното течение на Дунав.. Web design by Informano